News

Højesterets dom af 15.8.2023

Skadelidte fik ikke medhold og skulle tilbagebetaling erstatning grundet fortielser.

Ramt af bildør - Ingen dækning efter færdselsloven.

Højesterets dom af 15.8.2023 – Skade grundet bildør var ikke omfattet af færdselslovens objektive ansvar.

A pådrog sig en skade, da hun som passager var ved at stige ud af en bil, der holdt på en tankstation, idet hun blev ramt af bilens højre fordør, som en anden passager lukkede i. Sagen angik, om skaden var omfattet af færdselslovens § 101, stk. 1, om objektivt erstatningsansvar ved skader forvoldt af køretøjer ved færdselsuheld.

Det blev lagt til grund, at uheldet skete efter, at bilen var standset på tankstationen, og motoren var slukket. Da skaden indtraf i umiddelbar tilknytning til den forudgående kørsel, måtte bilen på uheldstidspunktet anses for at have været i brug som trafikmiddel.

Højesteret udtalte, at en situation som den foreliggende ikke kunne anses for omfattet af en almindelig forståelse af begrebet ”færdselsuheld”, og at beskyttelseshensynet bag færdselslovens § 101, stk. 1, ikke kunne begrunde et andet resultat.

Højesteret udtalte også, at skaden ikke i tilstrækkelig grad kunne anses for udslag af den særlige risiko for alvorlige uheld ved brug af motordrevne køretøjer, som lå til grund for det objektive ansvar i færdselslovens § 101, stk. 1, og som efter retspraksis begrundede anvendelse af bestemmelsen i andre tilfælde af uheld med bildøre.

Da uheldet således ikke kunne karakteriseres som et færdselsuheld omfattet af det objektive ansvar i færdselslovens § 101, stk. 1, blev forsikringsselskabet frifundet.

Velkommen til Erstatningshjælpen.dk

Erstatningshjælpen.dk er en af Danmarks første netbaserede retshjælpsordninger, hvor du kan finde en række relevante oplysninger om erstatningssager, og tillige har mulighed for at stille spørgsmål helt gratis og uforpligtende.

Du kan også kontakte os telefonisk på 33134242.

Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Vi yder desværre IKKE retshjælp i patientskadesager.