Patientskader

Patientskader

 

Har du været udsat for en fejlbehandling i det danske sundhedsvæsen, kan du kræve erstatning for dit tab og den lidelse, du er påført. Det gælder for det første skader, der sker hos læger og på hospitaler. Det gælder også skader, der sker på private hospitaler og skader efter behandling hos privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner som f.eks. fysioterapeuter, kiropraktorer, egen læge m.v.

Efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet er der tale om en patientskade, der kan give ret til erstatning, hvis skaden med overvejende sandsynlighed er sket på en af følgende måder:

• Hvis en erfaren specialist ville have handlet anderledes (specialistreglen), og skaden dermed ville være undgået.
• Hvis der er tale om komplikationer, der ikke kunne være undgået, men som overstiger, hvad patienten med rimelighed bør tåle (rimelighedsreglen).
• Hvis der er tale om svigt i medicinsk udstyr.
• Hvis man ved valg af anden ligeværdig metode kunne have undgået skaden.

Har du været udsat for en patientskade, skal du anmelde skaden til Patienterstatningen. Det kan du gøre på www.patienterstatningen.dk.
Hvis Patienterstatningen kommer frem til, at der er tale om en dækningsberettiget patientskade, træffer Patienterstatningen også afgørelse om hvilken erstatning, som du er berettiget til.

Patienterstatningens afgørelse kan påklages til Ankenævnet for Patienterstatningen.

Selve erstatningskravet beregnes ud fra reglerne i erstatningsansvarsloven. Her kan du få erstatning og godtgørelse for:

• Medicin- og behandlingsudgifter
• Tabt arbejdsfortjeneste
• Svie og smerte
• Varigt mén
• Erhvervsevnetab

Vær opmærksom på, at du kun kan få erstatning for den skade, der er sket på grund af selve behandlingen. De skader og tab, som skyldes den sygdom, du er blevet behandlet for, erstattes ikke.

Du kan kun få erstatning, hvis det samlede erstatningsbeløb overstiger 7.300 kr.

 

Ønsker du yderligere vejledning, så kan vi desværre ikke hjælp dig, da to advokater herinde er udpeget af Advokatrådet til at sidde i Ankenævnet for Patienterstatningen.

 

Velkommen til Erstatningshjælpen.dk

Erstatningshjælpen.dk er en af Danmarks første netbaserede retshjælpsordninger, hvor du kan finde en række relevante oplysninger om erstatningssager, og tillige har mulighed for at stille spørgsmål helt gratis og uforpligtende.

Du kan også kontakte os telefonisk på 33134242.

Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Vi yder desværre IKKE retshjælp i patientskadesager.