Fri proces og retshjælp

Fri proces og retshjælp

 

Hvis en skadevolder, et forsikringsselskabet eller en myndighed f.eks. Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen ikke betaler den erstatning, som du er berettiget til, er det nødvendigt at indbringe sagen for retten.

At føre en retssag koster penge. Der er udgifter til retsafgift og evt. bevissikring i form af gebyrer til myndigheder, syn- og skønsforretninger m.m. Desuden vil det ofte være en god ide at købe advokatbistand til at føre sagen. Hertil kommer sagsomkostninger til modparten, hvis du ikke får medhold i sagen.

Inden du indbringer sagen for retten er det derfor en god ide at undersøge om du er berettiget til fri proces eller retshjælpsforsikringsdækning til sagen.

Fri proces betyder at statskassen afholder dine sagsomkostninger. Retshjælpsforsikring betyder at din egen forsikring betaler - en del - af dine sagsomkostninger.

Fri proces

Fri proces kan meddeles såfremt betingelserne i retsplejelovens kap. 31 er opfyldt. Der er bl.a. krav om at du har en rimelig grund til at føre proces og at du opfylder nogle økonomiske betingelser.

Ansøgning om fri proces sendes til Civilstyrelsen, der er myndighed i 1. instans. Civilstyrelsen vurderer om du har rimelig mulighed for at vinde sagen, rimelig grund til at få sagen prøvet og sagens omkostninger. Er du ikke enig i Civilstyrelsens afgørelse, kan du påklage den til Procesbevillingsnævnet.
I nogle sager (bl.a. sager om personskadeerstatning) er der efter loven en forhåndsformodning for at der er rimelig grund til at føre proces.

De økonomiske betingelser som du skal opfylde for at kunne søge fri proces er angivet i bekendtgørelsen om fri proces. Din årsindkomst må ikke overstige kr. 336.000 (2020 beløb) eller kr. 427.000 i husstandsindkomst, hvis du har en samlever eller ægtefælle. Beløbet forhøjes med kr. 58.000 pr. hjemmeboende barn under 18 år, hvorover der er forsørgelsespligt.

Der kan i særlige tilfælde meddeles fri proces selvom de økonomiske betingelser ikke er opfyldt.

Du kan læse mere om fri proces på www.civilstyrelsen.dk.

Retshjælpsforsikring

Langt de fleste af os har en retshjælpsforsikring i vores almindelige forsikringer (kaskoforsikring, familieforsikring, indboforsikring m.m.)

Retshjælpsforsikringen dækker sagsomkostninger til retssager. Der er nogle sagstyper, der ikke er dækket. Det gælder f.eks. sager om ansættelsesforhold (herunder arbejdsskader), straffesager, skattesager, visse sager om skilsmisse-og arvespørgsmål, og inkassosager. Retshjælpsforsikringen dækker heller ikke sager i forbindelse med dit erhverv eller tvister med offentlige myndigheder.

Forhåndstilsagn om dækning under retshjælpsforsikringen skal søges af din advokat. Hvis der er rimelig mulighed for at vinde sagen bør forsikringsselskabet give tilsagn om dækning. Der er ikke nogle økonomiske betingelser, du skal opfylde.

Retshjælpsforsikringen har et dækningsmaksimum på typisk mellem kr. 125.000 og kr. 175.000 pr. sag. Desuden gælder der en selvrisiko på 10 % af sagens omkostninger, dog minimum kr. 2.500. Hvis du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, skal du ikke betale selvrisiko.

Velkommen til Erstatningshjælpen.dk

Erstatningshjælpen.dk er en af Danmarks første netbaserede retshjælpsordninger, hvor du kan finde en række relevante oplysninger om erstatningssager, og tillige har mulighed for at stille spørgsmål helt gratis og uforpligtende.

Du kan også kontakte os telefonisk på 33134242.

Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Vi yder desværre IKKE retshjælp i patientskadesager.