Forsikringssager

Forsikringssager

 

Der er en samhørighed mellem de erstatningsretlige regler og de forsikringsretlige regler. Dog gælder for forsikringssagerne, at de har udspring i den forsikringsaftale, som er indgået med forsikringsselskabet.

Har du en tvist med dit forsikringsselskab, skal du således tage udgangspunkt i forsikringspolicen og forsikringsbetingelserne, uanset om det drejer sig om din kaskoforsikring, ejerskifteforsikring eller ulykkeforsikring.

Herudover gælder reglerne i forsikringsaftaleloven.

For personskader findes især ulykkeforsikringen og pensions- og forsikringsaftaler med invaliditetsdækning.

I forsikringssager er det ikke afgørende, om der er en erstatningsansvarlig. Det afgørende er om forsikringsbetingelserne er opfyldt.

For ulykkeforsikringens vedkommende er det således afgørende om der er sket en ulykke, der opfylder forsikringsbetingelsernes ulykke-begreb. Dette begreb kan variere fra forsikring til forsikring, men er forholdsvis ensartet.

For invaliditetsforsikringernes vedkommende er det således ofte afgørende om erhvervsevnen er nedsat med den procentsats, der fremgår af forsikringsbetingelserne, typisk 2/3.

Lykkes det ikke at nå til enighed med forsikringsselskabet, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring. Det koster kr. 200 at klage. Du kan læse mere og downloade klageskema på www.ankeforsikring.dk

Velkommen til Erstatningshjælpen.dk

Erstatningshjælpen.dk er en af Danmarks første netbaserede retshjælpsordninger, hvor du kan finde en række relevante oplysninger om erstatningssager, og tillige har mulighed for at stille spørgsmål helt gratis og uforpligtende.

Du kan også kontakte os telefonisk på 33134242.

Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Vi yder desværre IKKE retshjælp i patientskadesager.