Trafikskader

Trafikskader

 

Er du kommet til skade ved en trafikulykke gælder reglerne i færdselsloven og erstatningsansvarsloven.

Efter færdselsloven er der et såkaldt objektivt ansvar. Det betyder, at ejeren af en bil skal erstatte de skader, som bilen forvolder ved et færdselsuheld, selvom der ikke er noget at bebrejde ejeren/billisten.

Ejeren af bilen har pligt til at tegne en ansvarsforsikring, der dækker skaderne.

Problemet i trafikskaderne er derfor ikke så meget at få placeret et ansvar, men mere at føre bevis for at de skader og gener, man har efterfølgende, stammer fra ulykken.

Særligt piskesmældsskader kan giver anledning til juridiske udfordringer, idet forsikringsselskaberne ofte er tilbøjelige til at afvise, at visse typer gener kan være udløst af ulykken. Man kan som regel ikke i disse sager forlade sig på forsikringsselsskabernes lægekonsulent, og det vil være vor anbefaling, at man prøver at få en second opinion.

Andre udfordringer vil være, at man er kommet til skade flere gange, eksempelvis at man har være udsat for to trafikulykker, eller en trafikulykke og en arbejdsskade. Her kan der opstå problemer med at få afdækket hvilken skade, som de gener man nu går rundt med, vedrører.

Dit erstatningskrav behandles efter reglerne i erstatningsansvarsloven. Her kan du få erstatning og godtgørelse for:


• Ødelagt tøj og andre genstande
• Skader på din bil
• Medicin- og behandlingsudgifter
• Tabt arbejdsfortjeneste
• Svie og smerte
• Varigt mén
• Erhvervsevnetab

Velkommen til Erstatningshjælpen.dk

Erstatningshjælpen.dk er en af Danmarks første netbaserede retshjælpsordninger, hvor du kan finde en række relevante oplysninger om erstatningssager, og tillige har mulighed for at stille spørgsmål helt gratis og uforpligtende.

Du kan også kontakte os telefonisk på 33134242.

Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Vi yder desværre IKKE retshjælp i patientskadesager.