Voldsoffererstatning

Voldsoffererstatning

 

Har du været udsat for et voldeligt overfald, kan du i de fleste situationer kræve erstatning for det tab og den lidelse, du er påført, uden at skulle gennemføre kravet direkte mod gerningsmanden.

Dit erstatningskrav kan behandles af Erstatningsnævnet. Det er blandt andet en betingelse for at få erstatning,

• at skaden er sket ved en overtrædelse af straffeloven eller lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning
• at der er tale om personskade
• at forbrydelsen er anmeldt til politiet inden for 72 timer
• at du har fremsat krav om erstatning over for skadevolderen, hvis sagen har været i retten
• at du har fremsat krav over for Erstatningsnævnet senest to år, efter forbrydelsen er begået, to år efter endelig dom i sagen er afsagt eller to år efter politiets afgørelse om indstilling af efterforskningen

Du kan få erstatning, selv om gerningsmanden er ukendt eller ikke kan findes. Du  kan også få erstatning, selv om gerningsmanden ikke kan straffes, fordi gerningsmanden er under 15 år eller utilregnelig (f.eks. sindssyg).

Har du været udsat for et voldeligt overfald, skal du anmelde skaden til Erstatningsnævnet. Det kan du gøre på http://www.erstatningsnaevnet.dk/. Her kan du anmelde skaden digitalt eller downloade et anmeldelsesskema. Anmeldelsesskemaet udleveres også af politiet i forbindelse med politiets behandling af sagen. Politiet har pligt til at vejlede om retten til at få erstatning.

Ansøgningsskemaet skal ikke indsendes til Erstatningsnævnet direkte, men afleveres til politiet i den politikreds, hvor forbrydelsen er begået. Herefter indsender politiet ansøgningsskemaet og straffesagens akter til nævnet, men først når politiet har færdigbehandlet sagen, og der eventuelt er afsagt dom i sagen. Erstatningsnævnet fremsender en kvittering, når ansøgningsskemaet er modtaget hos nævnet.

Selve erstatningskravet beregnes ud fra reglerne i erstatningsansvarsloven. Her kan du få erstatning og godtgørelse for:

• Medicin- og behandlingsudgifter
• Tabt arbejdsfortjeneste
• Svie og smerte
• Varigt mén
• Erhvervsevnetab

Det er politiet, der udbetaler erstatningen og godtgørelsen til dig eller din advokat.

Velkommen til Erstatningshjælpen.dk

Erstatningshjælpen.dk er en af Danmarks første netbaserede retshjælpsordninger, hvor du kan finde en række relevante oplysninger om erstatningssager, og tillige har mulighed for at stille spørgsmål helt gratis og uforpligtende.

Du kan også kontakte os telefonisk på 33134242.

Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Vi yder desværre IKKE retshjælp i patientskadesager.