News

Højesterets dom af 15.8.2023

Skadelidte fik ikke medhold og skulle tilbagebetaling erstatning grundet fortielser.

Fald fra vindmølle.

Vestre Landsrets dom af 7.4.2023 (erstatning – tilbagebetaling)

 

Sagen vedrørte en arbejdsskade, hvor den skadelidte var faldet ned fra et vindmølleelement, og om han havde krav på varigt mén og erhvervsevnetab. Konkret vedrørte sagen, om der var en sket en nakkeskade.

 

Retslægerådet havde udtalt sig i sagen og erklæret, at ulykken ikke var egnet til at give en nakkeskade og endvidere var der først journaliseret symptomer fra nakken flere uger efter arbejdsulykken. Det var endvidere kommet frem under sagens behandling, at der efterfølgende havde været en trafikulykke, som skadelidte ikke have oplyst om.

 

Ud fra en samlet vurdering fandt landsretten ikke, at arbejdsskaden havde forårsaget noget varigt mén eller erhvervsevnetab og da der endvidere var fortiet relevante oplysninger, så blev den skadelidte også pålagt at tilbagebetale beløb han allerede havde modtaget.

 

Velkommen til Erstatningshjælpen.dk

Erstatningshjælpen.dk er en af Danmarks første netbaserede retshjælpsordninger, hvor du kan finde en række relevante oplysninger om erstatningssager, og tillige har mulighed for at stille spørgsmål helt gratis og uforpligtende.

Du kan også kontakte os telefonisk på 33134242.

Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Vi yder desværre IKKE retshjælp i patientskadesager.