News

14.09.2023

Ramt af bildør - Ingen dækning efter færdselsloven.

Højesterets dom af 15.8.2023Læs mere

04.07.2023

Fald fra vindmølle.

Skadelidte fik ikke medhold og skulle tilbagebetaling erstatning...Læs mere

28.06.2023

Motoransvarsforsikring og ikke erhvervsansvarforsikring skulle dække.

Sag BS-27456/2021-HJR
Dom afsagt den 8. juni 2023

Under slukning af en brand på en mark i 2018 blev en brandmand påkørt af en brandbil og afgik ved døden. Brandvæsenet havde tegnet en motorkøretøjsforsikring for brandbilen hos Topdanmark og en erhvervsansvarsforsikring hos Gjensidige.

Sagen angik, hvilket af forsikringsselskaberne der skulle betale forsørgertabserstatning til den afdøde brandmands enke.

Højesteret udtalte, at motorkøretøjsforsikringens vilkår måtte forstås sådan, at forsikringen dækkede skader, der skete uden for færdselslovens almindelige anvendelsesområde, at skaden skete ved brug af brandbilen som køretøj, og at føreren af brandbilen havde handlet ansvarspådragende ved påkørslen. Derfor var skaden omfattet af motorkøretøjsforsikringen, og udgiften til forsørgertabserstatningen skulle derfor betales af Topdanmark.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

Velkommen til Erstatningshjælpen.dk

Erstatningshjælpen.dk er en af Danmarks første netbaserede retshjælpsordninger, hvor du kan finde en række relevante oplysninger om erstatningssager, og tillige har mulighed for at stille spørgsmål helt gratis og uforpligtende.

Du kan også kontakte os telefonisk på 33134242.

Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Vi yder desværre IKKE retshjælp i patientskadesager.