News

14.09.2023

Ramt af bildør - Ingen dækning efter færdselsloven.

Højesterets dom af 15.8.2023Læs mere

04.07.2023

Fald fra vindmølle.

Skadelidte fik ikke medhold og skulle tilbagebetaling erstatning...Læs mere

27.09.2020

Krav efter arbejdskadesikringsloven var forældet.

Højesterets dom af 24.9.2020. Arbejdsskade – forældelse/genoptagelse. Sagen angik, om et krav efter arbejdsskadesikringsloven var forældet efter arbejdsskadesikringsloven, selv om fristen for genoptagelse i loven, ikke var udløbet, da skadelidte anmodede om genoptagelse. Den skadelidte havde oprindeligt fået afvist anerkendelsen af sin skade. Skaden var sket i 2007 og der blev udtaget stævning i 2017. Højesteret fastslog, at der efter ordlyden og forarbejderne, kan indtræde forældelse af krav på erstatning eller godtgørelse efter arbejdsskadesikringsloven, selv om der er adgang til genoptagelse af arbejdsskadesagen efter § 41, stk. 1. Dette understøttes også af § 36, stk. 5, modsætningsvis. Højesteret fandt herefter, at forældelsesfristen for skadelidtes eventuelle krav udløb den 15. januar 2013, og at et eventuelt krav således var forældet.

Velkommen til Erstatningshjælpen.dk

Erstatningshjælpen.dk er en af Danmarks første netbaserede retshjælpsordninger, hvor du kan finde en række relevante oplysninger om erstatningssager, og tillige har mulighed for at stille spørgsmål helt gratis og uforpligtende.

Du kan også kontakte os telefonisk på 33134242.

Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Vi yder desværre IKKE retshjælp i patientskadesager.