News

14.09.2023

Ramt af bildør - Ingen dækning efter færdselsloven.

Højesterets dom af 15.8.2023Læs mere

04.07.2023

Fald fra vindmølle.

Skadelidte fik ikke medhold og skulle tilbagebetaling erstatning...Læs mere

03.09.2017

Autist og autismecenter ansvarlig for overfald på medarbejder.

ØLD dom af 17.4.2017 Autist og autisme center var erstatningsansvarlige. En ufaglært blev ansat i en vikarstilling på et autisme center,, hvor hun blev overfaldet af en infantile autist B. Overfaldet var voldsomt og hun pådrog sig både varigt men og erhvervsevnetab. Centeret og autisten afviste at være ansvarlige. Byretten fandt, at autisten var ansvarlig i medfør af EAL § 24b, mens arbejdsgiveren blev frifundet for ansvar. Både arbejdsgiver og autisten var forsikret. Den ansatte ankede den del af dommen, der angik arbejdsgiveransvaret, til landsretten og gjorde gældende, at også arbejdsgiveren var ansvarlig for skaden, og at denne i det indbyrdes forhold mellem to ansvarlige skadevoldere endeligt skulle bære erstatningsforpligtelsen. Landsretten fandt gav den ansatte medhold og fandt, at arbejdsgiveren havde tilsidesat sin forpligtelse til at tilrettelægge og planlægge arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt, herunder forsømt at give fornøden instruktion og føre effektivt tilsyn, jf. AML §§ 16, 17, 38 og 42. (FED2017.2)

Velkommen til Erstatningshjælpen.dk

Erstatningshjælpen.dk er en af Danmarks første netbaserede retshjælpsordninger, hvor du kan finde en række relevante oplysninger om erstatningssager, og tillige har mulighed for at stille spørgsmål helt gratis og uforpligtende.

Du kan også kontakte os telefonisk på 33134242.

Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Vi yder desværre IKKE retshjælp i patientskadesager.